Extraktor e-mailov

Ako používať Email extraktor?

Email extraktor je bezplatný nástroj, ktorý vám umožní extrahovať e-maily z dlhých textových reťazcov. Stačí začať vložením vášho textu do prvého textového poľa. Extrahované e-mailové adresy sa zobrazia v druhom textovom poli.

Každým zmeneným textom sa výsledky prepočítajú.

Máte niekoľko možností, ktoré môžete prispôsobiť:

Každý e-mail na vlastnom riadku.

Výsledok bude formátovaný pridaním oddeľovača na každý záznam. Toto je predvolené správanie. Ak ho chcete zmeniť, jednoducho odznačte možnosť 'Každý e-mail na vlastnom riadku'.

Odstrániť duplicity.

Predvolene náš nástroj odstráni duplicity zo výsledkov. Ak chcete zahrnúť duplicity, odznačte možnosť 'Odstrániť duplicity'.

Použiť vlastný oddeľovač.

Predvolene náš nástroj delí e-maily čiarkou (,). Ak chcete zmeniť tento spôsob, môžete upraviť symbol 'Vlastný oddeľovač' zmenou textového vstupu vedľa neho na želaný znak. Bežným použitím sú stredník (;) alebo zvislá čiara. Ste voľní si zvoliť akýkoľvek symbol, vrátane viacznačkových.

Obaliť e-maily do úvodzoviek.

Existujú situácie, keď je potrebné e-maily obaliť do úvodzoviek, napríklad pri práci s SQL dopytmi. Na to jednoducho začiarknite možnosť 'Obaliť e-maily do úvodzoviek' na vrchu.

Pomohol vám tento nástroj?

Urobili sme tento nástroj dostupný pre každého zadarmo. Ak sme vám pomohli, nezabudnite to šíriť do sveta.

Share onFacebookShare onTwitterShare onLinkedin

Viac o Extrakcii E-mailov

Tento nástroj bol postavený pre bezplatné použitie a žiadne e-mailové adresy, ktoré sú vložené do textových oblastí našej stránky, nie sú spracované na serveri. Všetko sa deje vo vašom prehliadači (lokalne).

Ako funguje Email Extractor?

Email Extractor používa regulárne výrazy a JavaScript na pozadí. Načíta všetky výsledky, ktoré sa zhodujú so špecifickou formúlou a uplatní ďalšie formátovanie.

Ako Extrahovať E-maily Použitím Regexu?

Existuje niekoľko spôsobov, ako to urobiť, ale najjednoduchší spôsob je použitie tohto regulárneho výrazu na reťazec:

/[a-zA-Z0-9._%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,}/g

Kedy bol odoslaný prvý e-mail?

Prvý e-mail bol odoslaný v roku 1971 Rayom Tomlinsonom, ktorý použil symbol zavináču na oddelenie mena používateľa od názvu počítača hostiteľa.

Ktorá E-mailová Služba je Najviac Používaná?

Dnes je Gmail jednou z najpopulárnejších e-mailových služieb s viac ako 1,5 miliardou aktívnych používateľov po celom svete.