Počítadlo slov

Štatistika:

Znaky: 0

Slová: 0

Riadky: 1

Frekvencia slov:

  • Žiadne výsledky.

Frekvencia písmen:

  • Žiadne výsledky.

Ako používať počítadlo slov

Tento nástroj Vám pomôže pri počítaní riadkov, slov a znakov ako aj ich frekvencie. Začnite jednoducho, písanim alebo vložením textu do textového poľa v ľavom hornom rohu nástroja. Výsledky sa zjavia v pravej časti nástroja a sú dynamicky prepočítané, vždy keď urobíte zmenu.

Akonáhle máte Váš text vložený v textovom poli, výsledky sa zjavia na pravej strane nástroja. V časti štatistika môžete nájsť počet znakov, slov a riadkov ktoré Váš text obsahuje. Zoradený list najpoužívanejších slov a znakov sa zjaví pod sekciou štatistika.

Čoho si byť vedomí pri používaní tohto nástroja?

Budťe opatrní pri vkladaní textu z aplikácie Microsoft Word. Vkladanie textu z tejto aplikácie môže zapríčiniť že sa Vám spolu s textom skopirujú aj skyté znaky. Tieto skryté znaky môžu zapríčiniť nepresnosť výpočtov.

Pomohol vám tento nástroj?

Urobili sme tento nástroj dostupný pre každého zadarmo. Ak sme vám pomohli, nezabudnite to šíriť do sveta.

Share onFacebookShare onTwitterShare onLinkedin

Prečo záleží na počte slov?

Existuje veľa prípadov, keď potrebujete napísať text, ktorý sa pohybuje medzi minimálnym alebo maximálnym požadovaným množstvom. Keď píšete esej v škole alebo nejaký článok v práci, musíte poznať čísla. Nie každý textový procesor dokáže zistiť, koľko slov, riadkov a viet napíšete, a v najpopulárnejšom programe Microsoft Word môže byť počítanie písmen a frekvencia slov skutočne náročná úloha.