Výpočet času čítania

Štatistika:

Čas čítania (potichu): 0 minút 0 sekúnd

Čas čítania (nahlas): 0 minút 0 sekúnd

Znaky: 0

Slová: 0

238 slov za minútu

183 slov za minútu

Ako používať kalkulačku času čítania?

Kalkulačka času čítania je nástroj, ktorý vám pomôže s výpočtom, ako dlho čitateľovi trvá dokončenie vášho blogu alebo článku.

Začnite skopírovaním a vložením textu do textovej oblasti umiestnenej v ľavom hornom rohu vyššie uvedenej aplikácie. Po vložení textu sa priemerné hodnoty budú nachádzať na pravej strane aplikácie.

Tieto hodnoty si môžete prispôsobiť potiahnutím nástroja na výber rozsahu doľava alebo doprava alebo kliknutím na preddefinované tlačidlá.

Sú predvolené hodnoty správne?

Dali sme si čas a urobili sme pre vás prieskum. Predvolené hodnoty sú založené na priemerných číslach zo štúdií. Tieto hodnoty sú 238 slov za minútu pri tichom čítaní a 183 slov za minútu pri čítaní nahlas. Ak sa chcete dozvedieť viac, prečítajte si článok nižšie.

Pomohol vám tento nástroj?

Urobili sme tento nástroj dostupný pre každého zadarmo. Ak sme vám pomohli, nezabudnite to šíriť do sveta.

Share onFacebookShare onTwitterShare onLinkedin

Viac o čase čítania

Aký je priemerný čas na tiché čítanie?

Podľa tohto výskumu , priemerný čas čítania dospelého človeka je 238 slov za minútu pri tichom čítaní. Hoci sa toto číslo môže líšiť v závislosti od veku čitateľa, jeho vzdelania a textu, ktorý číta, podobne ako v prípade mnohých iných faktorov, vo všeobecnosti sa používa na výpočet odhadovaného času čítania.

Aký je priemerný čas na čítanie nahlas?

Rovnaká štúdia zistila, že priemerná rýchlosť čítania dospelého človeka pri hlasnom čítaní klesne na 183 slov za minútu. Toto číslo sa opäť môže líšiť v závislosti od schopností čitateľa a textu, ktorý číta, ale je to vedecky podložený priemer

Aký je typický rozsah pre anglických čitateľov?

Väčšina dospelých čítajúcich angličtinu sa pri čítaní literatúry faktu pohybuje v rozmedzí 175 – 300 slov za minútu. Pri čítaní beletrie sa tento rozsah pohybuje od 200 do 320 slov za minútu.

Ako vypočítať priemerný čas na čítanie?

Ak chcete manuálne vypočítať priemerný čas čítania, stačí spočítať všetky slová v dokumente a vydeliť ich priemerným časom čítania, ktorý, ako je uvedené vyššie, je 183 slov za minútu pri hlasnom čítaní a 238 slov za minútu pri tichom čítaní.

1000 slov v článku / 238 slov za minútu = 4,2 minúty na tiché prečítanie textu
Ak chcete získať sekundy v správnom tvare, môžete postupovať nasledovne:
0,2 minúty * 60 = 12 sekúnd
Takže priemerný čas na prečítanie 1000 slov potichu je 4 minúty a 12 sekúnd.